Patisserie Eclair

Artisanaal gebak, altijd lekker!

ONZE KWALITEIT EN ZEKERHEID

Binnen Eclair NV is de afdeling Quality & Safety  verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van producten, de veiligheid van de mensen en de maatregelen op het vlak van milieu, omgeving.

Hiervoor dragen we o.a. zorg op het vlak van de volgende zaken:

KWALITEIT

 • Up-to-date te blijven van de wetgevingen
 • Procedures, instructies en registratiedocumenten voor Good Manufacturing Practice(GMP) en Good Hygienic Practice(GHP) op te maken of aan te passen
 • Opleidingen te verzorgen van het personeel
 • De kwaliteit van inkomende grondstoffen te waarborgen met ingangscontrole en leveranciersbeoordeling
 • Controle uit te voeren op de reiniging, het productieproces, de persoonlijke hygiëne en registraties van controles teneinde een gezond afgewerkt product af te leveren
 • Traceability te garanderen
 • Periodieke rapportering rechtstreeks aan de directie
 • Maximaal te trachten beantwoorden aan de noden, eisen en producttechnische vragen van de klant
 • Certificatie te blijven garanderen als bewijs van een goede implementatie van kwaliteit

MILIEU

 • Te beantwoorden aan de eisen gesteld in de milieuvergunning
 • Gebruik te maken van gerecycleerd materiaal
 • Recyclage van materialen te respecteren
 • Te streven naar gebruik van 100% duurzame palmolie
 • Aanpassingen vanuit een milieuvriendelijk standpunt te overwegen

VEILIGHEID

 • Risico-analyse(s), risicoinventarisatie(s) en evaluatie(s) uit te voeren
 • Voedselveilige contactmaterialen van machines te garanderen
 • Gepaste opleidingen te voorzien voor mensen met een veiligheidsfunctie en bij opstarten van nieuwe machines